Tähän vaikka mainos bannereita

Vikke

6.8.2018 SOITTOTUNNIT JATKUVAT TAAS PIAN HELTEISEN KESÄN JÄLKEEN!

Soitonopetuksen syyslukukausi alkaa maanantaina 28.8.2018. Soittotunnit ovat tarkoitettu kaikenikäisille ja -tasoisille joten aikuiset ovat myös erittäin tervetulleita soittotunneille. Aikuisoppilaiden määrä onkin ollut kasvussa viime aikoina. VIKKE Ry tarjoaa soitonopetusta basson-, kitaran- ja rumpujensoitossa. Paljon on tullut myös kyselyjä bändisoiton opetuksesta sekä nuorille että aikuisille. Pystymme järjestämään bändisoittoa mikäli saamme tarpeeksi osallistujia mukaan.

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:

HALLITUS@VIKKE.FI

 

VIKKE RY:N OPETUSSUUNNITELMA:


VIKKE Ry järjestää rumpujen, sähkökitaran sekä sähköbasson soitonopetusta.
Opetusta järjestetään lukukaudessa 15 * 30 minuuttia. Syys- ja kevätlukukausi yhteensä 30 kertaa.
Opetuksen sisältö suunnitellaan jokaisen oppilaan sen hetkisen tason mukaan. Soitonopiskelun voi aloittaa vasta-alkaja tai jo pidemmällä oleva. Kaikki opettajamme ovat ammattimuusikoita ja heillä on myös vuosien kokemus opetustyöstä sekä lasten että aikuisten parissa. Musiikkityylillisesti opetus painottuu pop/rockmusiikkiin, lisäksi opettajat käyvät kattavasti läpi myös muita musiikkityylejä esim. jazz, latin, fuusio, hard rock, funk, yms. Myös oppilaan omat toiveet otetaan huomioon.
Oppilaan oma aktiivinen harjoittelu on ensisijaisen tärkeää edistymisen kannalta.

Toiminnan tavoitteet:


-rakentaa oppilaalle myönteinen suhde musiikkiin
-luoda pohja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle
-antaa oppilaalle hyvät musiikilliset tiedot ja taidot
-auttaa oppilasta löytämään oma luovuutensa
-kehittää oppilaan kykyä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn
-kasvattaa kulttuuria arvostavia ja ymmärtäviä ihmisiä
-antaa valmiuksia musiikkiammattiopintoihin

Toimintaperiaatteet:


-oppilaan yksilöllisyyden kunnioittaminen
-avoimuus ja joustavuus
-opintojen tavoitteellisuus
-paikallinen ja alueellinen yhteistyö

Opettajat:


Karri Kerkelä, rummut (opetusvastaava)

Rami Korhonen, sähkökitara ja sähköbasso